18 December, 2020

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਉ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? Why is it important to search or logical analyze Gurbani?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਉ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? Why is it important to search or logical analyze Gurbani?


ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਮਹ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਾਨਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਖੋਜਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲਗ ਪੈਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਓਹਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਅੰਦਰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ? ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਨੀਆ, ਹੋਰ ਗਰੰਥ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ  
ਤਜਿ ਸਭਿ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥ {ਪੰਨਾ 195-196}
ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ। 


--------

ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲੁ ਸੋਇਆ...

28 June, 2020

ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? How pain is a medication?


ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? How pain is a medication?

 ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? How pain is a medication?

ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ....
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀ ਕਦੇ ਪੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ਼ੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਉਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਰਹੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ so called ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ।
ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ, ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ॥

ਜਿਉ ਬਿਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰਿ ਜਾਈ ਹੈ ਤਿਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਹਮ ਮਰਿ ਜਾਤੀ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਲਿ ਲੁਭਾਨਾ ॥

 
          ______
ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ...

27 June, 2020

ਕੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? Is eating meat a sin?


ਕੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? Is eating meat a sin?

 ਕੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? Is eating meat a sin?

ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਝਗੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇਕੁ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ carbohydrates, proteins and fats ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਉਸਨੇ ਰਿਜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥
ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਖੜੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ Sea food ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ available ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਖਾਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ survive ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।  
ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰੁ ਜੀਅ ਖਾਣਾ ਏਹੁ ਕਰੇਇ ॥

Previous Post Link: ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? Is it necessary to be religious in order to please God?


--------

ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲੁ ਸੋਇਆ...