14 October, 2018

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? What is Guru actually?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? What is Guru actually?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? What is Guru actually? 


ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਵੇ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ | 

ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ | ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ |
  • ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੁ ਨਾਮੁ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ ||
ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ
  • ਨਾਨਕ.... ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖੁ ਰੁਖੁ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲ ਗਿਆਨ ||
ਗੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਗਿਆਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ |

ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ comment ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

------------


ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ...