24 September, 2018

What is Naam ?


ਨਾਮੁ ਕੀ ਹੈ ? Meaning of Naam.


ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੜਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | 


ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮੁ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ |


ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁ ਲੈਣਾ ਹੈ | 


ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮੁ ਜਪਲੋ ਨਾਮੁ ਤਾਰਦੂ ਥੋਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨੀ ਦਸਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਨਾਮੁ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ | 


ਜਿਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ currency ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਧੰਨ ਹੈ | 


ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ


ਗਿਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਹਜਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ ||


ਇਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਨਾਮੁ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਹੈ | 


ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ | 


ਨਾਮੁ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮੁ ਹੈ | ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਦੋ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ  ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਮੁ ਅਖਵਾਉਂਦਾ |


ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗ ਗਈ | ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲਗੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਖਜਾਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮੁ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਹੁਕਮੁ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |


ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ, ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ||


ਭਾਵ ਕੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਕਮੁ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ target ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹੁਕਮੁ ਨੂੰ ਬੁਝ ਕੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ |


ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ||


ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ |


------------


ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ...

________________________________________________


What is Naam ?


Naam is a multifaceted subject in Gurmat. The real knowledge about this subject is less and ignorance is spread over most. Most of them have only accepted that perhaps Name of God and they keep taking the rosary, the Lord God continues to do it and they consider them as Naama. Otherwise, all know what else is, without kneeling, with the help of Naam, understand the Naam.  The truth cuts the other lies automatically.

Yes, I have to understand Naamu as well Saint Baba said that chant Naamu, and that is withthe wrong way,. But they unable to tell us what is actually Naam. Let us find what is reak\ meaningof naam. Just like earning money in any country, in the form of currency of that perticular country, in the religious realm it is only earned in the form of knowledge about us,who we are and why we are born ?; that is the real blessing, there is also a mention in Gurbani that the wisdom man has only one property that is pure wisdom.

Earning money is called the service of a Satguru and it is the real business to take revenge for the service Satguru is in the service of contemplation To clean shoes, broom planting and to help in the langar, the real service is of the Satguru. The real meaning of taking naam is to collect the treasure of knowledge By fully understanding the entire Gurbani, it is the Naam, to collect the knowledge from logical reasoning. Whenever you collect or read it by listening or reading it, then it is the knowledge and when the knowledge is considered and illumination within it becomes illuminated then it becomes called Nama.

When the writer collected education from Gurbani and gathered knowledge, when the knowledge of that knowledge was considered within it, the reality of all the things started coming out. In reality, he had started coming from the treasure of knowledge, this treasure has to go ahead and attach to Hukam or the order. So in Gurbani, Naam also has been called Hukam or order.

Nanak ji knew that SatGuru was to be nominated by Hukam, and it would be the real goal of Sikhs to understand hukam or order of the world. What is the highest position ever achieved by to understand Hukumu?

In thelast, we  can not explain directly to Namu. If possible, the Bhagat told you in the hymn of Adi, it must have been known to yourself, just the hints can be given about which the author has tried to give.


------------